ZARZĄD KADENCJI 2019/2020

Izabela Fijałkowska
Prezes

Gabriela Szewczuk
Skarbnik

Mateusz Piskorski
Sekretarz

Karol Puchała
Członek Zarządu

Kamil Bartosik
Członek Zarządu

ZARZĄD KADENCJI 2018/2019

Izabela Fijałkowska
Prezes

Karol Puchała
Skarbnik

Maciej Grzymała
Sekretarz

Marcelina Ziarno
Członek Zarządu

ZARZĄD KADENCJI 2017/2018

Mariusz Urbański
Prezes

Alicja Konkol
Skarbnik

Michał Wójcik
Sekretarz

Kamil Choromański
Członek Zarządu

Bartłomiej Majerski
Członek Zarządu

ZARZĄD KADENCJI 2016/2017

Mariusz Urbański
Prezes

Ewelina Szymańska
Skarbnik

Karolina Borkowska
Sekretarz

Joanna Wnuk
Członek Zarządu

Michał Rabiński
Członek Zarządu

ZARZĄD KADENCJI 2015/2016

Paweł Wójcik
Prezes

Angelika
Augustowska
Skarbnik

Mikołaj Śliwa
Sekretarz

Karolina Kamińska
Członek Zarządu

Cezary Sosnowski
Członek Zarządu

ZARZĄD KADENCJI 2014/2015

Paweł Wójcik
Prezes

Karolina Kamińska
Skarbnik

Arkadiusz Skoczylas
Sekretarz

Marcin Marjasiewicz
Członek Zarządu