Zapora wodna w Rożnowie

Opracowanie modelu numerycznego zachowania się zapory betonowej i jego weryfikacja na podstawie geodezyjnych pomiarów okresowych z uwzględnieniem okresu wezbrań sezonowych

 

 

Opiekun naukowy: dr inż. Janina Zaczek-Peplinska

Skład zespołu: Marcin Bochiński, Marlena Galarek, Karolina Kamińska, Małgorzata Legacka, Michał Rabiński, Natalia Kędzior, Paweł Wójcik, Przemysław Kapeluszny, Arkadiusz Skoczylas

Podstawowym celem projektu było opracowanie modelu geometrycznego dla stworzenia modelu numerycznego zachowania się zapory betonowej w Różnowie nad Dunajcem. Pełny model został opracowany przez Koło Naukowe Inżynierii Wodnej Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Wyznaczenie przemieszczeń pionowych na podstawie niwelacji precyzyjnej było kolejnym elementem cyklicznych badań, ponieważ potrzeba okresowych pomiarów jest niezbędna w czasie eksploatacji obiektu. Ważnym aspektem realizacji projektu było przeprowadzenie oceny możliwości wykorzystania naziemnego skanera laserowego do weryfikacji geometrii modelu numerycznego zachowania zapory betonowej oraz okresowej inwentaryzacji zasygnalizowanych punktów konstrukcji zapory betonowej na podstawie pomiarów.

Uzyskany numeryczny model obiektu stanowi podstawę do określenia deformacji i zmian zapory w procesie prognozowania jej zachowania na podstawie wyników modelowania numerycznego metodą elementów skończonych (MES). Jest to innowacyjne podejście do tematyki wyznaczania przemieszczeń obiektów hydrotechnicznych, jednak analiza wyników potwierdza przydatność używania tej metody. Innowacyjną częścią projektu było realizacja pomiarów inwentaryzacyjnych nadwodnej części obiektu w technologii skanowania laserowego.

Pomiary przemieszczeń pionowych wykonane techniką niwelacji precyzyjnej wykonane przez nasz zespół pomiarowy w sierpniu zostały włączone w cykl corocznych kontrolnych pomiarów okresowych realizowanych przez Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (OTKZ IMGW).

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *