30 stycznia 2017

Partnerzy

Partnerzy Geoidy

Przez ponad 20 lat swojej działalności Stowarzyszenie Studentów GEOIDA współpracowało z wieloma firmami oraz instytucjami zewnętrznymi. W ostatnich latach cieszymy się dobrą współpracą z dystrubutorami sprzętu geodezyjnego, takimi jak TPI, GeoMax oraz Leica Geosystems. Dbamy o dobre relacje z czołowymi dostawcami usług oraz oprogramowania geodezyjnego i GIS-owego, w tym z firmami: ESRI Polska, CODER, Geo-system, Hexagon czy Bentley. Wspólnie z firmą Opegieka Elbląg realizujemy projekt FabSPace 2.0, w ramach którego Członkowie GEOIDY mają możliwość odbycia wakacyjnych staży w firmie.

Dodatkowo dbamy o kontakt z partnerami medialnymi, którymi są: GEODETA, Nowa Geodezja w Praktyce, Przegląd Geodezyjny, a także portale: geoforum.pl oraz gisplay.pl Ponadto cieszymy się dobrą współpracą z warszawskim oddziałem Stowarzyszenia Geodetów Polskich, a także od niedawna współdziałamy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.