NMT na podstawie zdjęć z pułapu lotu szybowca

Ocena możliwości wytworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie zdjęć pozyskanych kamerą niemetryczną z pułapu lotu szybowca

 

Opiekun części fotogrametrycznej:  mgr inż. Krzysztof Bakuła 

Opiekun części pomiarowej:  dr inż. Ryszard Szpunar

Celem projektu było wytworzenie numerycznego modelu terenu (NMT) na podstawie cyfrowych zdjęć wykonanych z pułapu lotu szybowca.

W ramach projektu poruszono przede wszystkim wiele aspektów związanych z fotogrametrycznym opracowaniem zdjęć, jak również z pomiarami techniką GPS: pozyskano zdjęcia kamerą niemetryczną, wykonano ich korekcję geometryczną w oparciu o parametry wyznaczone w procesie kalibracji kamery, wykonano aerotriangulację szeregu zdjęć z użyciem fotopunktów pomierzonych techniką GPS. Zorientowane zdjęcia posłużyły do wygenerowania z użyciem korelacji obrazów cyfrowych numerycznego modelu pokrycia terenu (NMPT), który następnie poddano filtracji uzyskując NMT.

Końcowym etapem projektu była kontrola uzyskanego produktu poprzez porównanie go z wysokościowymi danymi referencyjnymi pozyskanymi dla obszaru naszego projektu.

Całość projektu poza wytworzeniem NMT, odpowiadającego parametrom wymaganym dla tego produktu, miała również na celu przedstawienie całego procesu fotogrametrycznego pozyskania i opracowania zdjęć lotniczych z uwzględnieniem zaprojektowania i pomiaru wymaganej osnowy. Zorientowane zdjęcia wykonane kamerą o znanych parametrach oraz wygenerowany model terenu posłużyły do realistycznej wizualizacji 3D analizowanego obszaru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *