Opracowanie NMPT dla inwestycji farm fotowoltaicznych

Zastosowanie nowoczesnych geodezyjnych technologii pomiarowych do opracowania numerycznego modelu pokrycia terenu w celu przeanalizowania potencjalnych miejsc inwestycji farm fotowoltaicznych

 

Koordynator: Michał Rabiński

Osoby realizujące projekt: Michał Rabiński, Maksymilian Foltyn, Karolina Kamińska, Justyna Kamoda, Przemysław Kapeluszny, Marcin Kłębowski, Iwona Kurowska, Monika Kwiatkowska, Marcin Marjasiewicz, Marta Napiórkowska, Michał Orowiecki, Arkadiusz Skoczylas, Krzysztof Sokała, Konrad Sosnowicz, Cezary Sosnowski, Michał Szymański, Paulina Ściana, Mikołaj Śliwa, Milena Tomkalska, Patrycja Truszkiewicz, Paweł Wójcik

Opiekunowie naukowi: dr hab. inż. Jerzy Chmiel, dr inż. Tomasz Olszak

Opis projektu:

Wykonane prace wchodziły w zakres projektu, który był realizowany obok dwóch innych w temacie zespołowym “Technologiczne i przestrzenne aspekty lokalizacji inwestycji fotowoltaicznych”, w ramach grantu rektorskiego na rok 2014. Końcowy efekt wspólnej pracy 3 kół naukowych stanowi koncepcje wyszukiwania potencjalnych miejsc lokalizacji inwestycji farm solarnych.Przy pracy zespołowej, realizowanej wspólnie z Kołem Naukowym Gospodarki Przestrzennej oraz Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Niekonwencjonalnej Politechniki Warszawskiej, możliwe było zobrazowanie ogółu tematyki technologicznych i przestrzennych aspektów terenów inwestycji fotowoltaicznych z dziedziny geodezji i kartografii, energetyki oraz gospodarki przestrzennej. Wybrane przez nas potencjalne miejsca usytuowania inwestycji, rozmieszczone na terenie całego kraju, przeanalizowane zostały pod względem czynników składających się na odpowiednie warunki do realizacji omawianej inwestycji, takich jak ukształtowanie terenu oraz długofalowe prognozy meteorologiczne. Do pomiaru fotogrametrycznego wykorzystana została technika bezzałogowego statku latającego z wbudowanym aparatem i system nawigacyjnym, która dzięki swojej szybkości i precyzji gwarantuje łatwą aktualizację modelu lub uszczegółowienie go. Pomiary satelitarne wykonano technologia najdokładniejszych pomiarów RTK (Real Time Kinematic). Zastosowanie nowoczesnych geodezyjnych technik pomiarowych pozwoliło na uzyskanie numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu dla 3 różnych pól testowych usytuowanych w różnych częściach kraju.

Osiągnięcia:

W czasie realizacji projektu pozyskano wysokościowe modele terenu pokrycia za pomocą najnowszych geodezyjnych technologii pomiarowych i wykonano analizy porównawcze wygenerowanych produktów z modelami dostępnymi w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Finalnie wybrano optymalny zestaw danych, na bazie którego KNGP PW przeprowadziło wielokryterialne analizy przestrzenne, a SKNEN PW obliczyło potencjał solarny na wszystkich polach testowych. Metodologia pozwoliła w efektywny sposób wyznaczyć najbardziej optymalne obszary pod inwestycje fotowoltaiczną. Modele pozyskane w wyniku nalotu dronem stanowią efektywny zestaw danych przy wykorzystaniu ich podczas analiz na danym obszarze. Wykorzystując narzędzie ArcGIS w optymalny sposób stwierdziliśmy przydatność poszczególnych modeli wysokościowych i wykonaliśmy założenia projektowe. Wykorzystanie danych przestrzennych w technologiach używanych przez branżę energetyczną pozwala na zwiększenie dokładności i wiarygodności wyznaczania parametrów technicznych inwestycji, co przekłada się na zwiększenie opłacalności całego przedsięwzięcia.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *