IGSM 2018 w Walencji

Geoida na IGSM w Walencji

International Geodetic Students Meeting (IGSM) jest cyklicznym wydarzeniem zrzeszającym studentów i absolwentów studiów geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych z całej Europy. Odbywa się ono co roku i każdorazowo przygotowywane jest przez inną uczelnię. Nad przebiegiem konferencji czuwa Międzynarodowa Organizacja Studentów Geodezji (IGSO). Powstała ona w 1994 roku, aby promować działalność naukową w dziedzinie geodezji, kartografii i geoinformatyki oraz aby integrować środowisko akademickie, a także umożliwić nawiązywanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń pomiędzy studentami, absolwentami oraz środowiskiem branżowym.

W ramach tegorocznej 31. edycji IGSM ok. 130 studentów oraz absolwentów geodezji i geomatyki z 12 krajów europejskich gościli gospodarze z Universitat Politecnica de Valencia. Wśród uczestników konferencji, jak co roku, nie zabrakło najaktywniejszych studentów z Polski, którzy zaraz za grupą niemiecką stanowili najliczniejszą narodowość. W tym roku Polskę reprezentowała aż 16-osobowa grupa studentów ze Stowarzyszenia Geoida z Politechniki Warszawskiej, studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz studentki z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Poza reprezentantami naszego kraju Hiszpanię odwiedzili przedstawiciele: Bułgarii, Chorwacji, Czech, Finlandii, Grecji, Macedonii, Niemiec, Serbii, Słowenii, Turcji oraz Włoch.

IGSM został oficjalnie rozpoczęty podczas Opening Ceremony, kiedy to dziekan Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodèsica, Cartográfica y Topográfica przywitała uczestników, a firmy Trimble oraz Here opowiedziały o swojej działalności. Tego dnia wieczorem odbył się International Evening, na którym reprezentanci poszczególnych państw przygotowali tradycyjne dania i przysmaki. Była to także doskonała okazja do integracji i wzajemnego poznawania uczestników.

Kolejnego dnia odbył się panel naukowy, na którym zaprezentowały się firmy Trimble oraz ICV, a swoje prace przedstawili Angel Martin Furones („Big Data applied to geomatics through the use of the ERVA network”) oraz Angèlica Bellver Climent („Drones. A world to be field of geomatics”).

Stałym elementem konferencji jest sesja referatowa i posterowa, w trakcie której uczestnicy wymieniają się swoimi doświadczeniami zdobytymi w ramach prowadzenia projektów naukowych w dziedzinie geodezji i geoinformatyki i ich wynikami. W tym roku większość z czterech zaprezentowanych podczas sesji referatowej prac skupiła się na tematyce fotogrametrycznej oraz geoinformatycznej. Spośród nich najwyżej ocenione zostało występienie Kamila Choromańskiego pt. „Wykorzystanie ArcGIS SDK dla urządzeń mobilnych do stworzenia interaktywnego systemu obsługi czynności administracyjnych”. Podczas tej sesji swój referat przedstawił także Jakub Łobodecki („Poprawa wydajności poprzez uruchamianie aplikacji GIS na serwerze o dużej wydajności z użyciem technologii wizualizacyjnej CitrixXen”).

Polska reprezentacja stanowiła też większość na sesji posterowej – spośród 10 przygotowanych prac, 7 należało do reprezentantów naszego kraju. Laureatami 1. miejsca za poster zostali Stefan Dimitrievski oraz Predrag Lazarevski za pracę pt. „System trójwymiarowego obrazowania terenu w wysokiej jakości z pułapu lotniczego z wykorzystaniem jednej kamery”. Postery przygotowane przez reprezentantów z Geoidy należały do: Alicji Konkol („Analiza terenu pod inwestycję hotelową przy użyciu biblioteki ArcPy w ArcGIS”), Joanny Wnuk („Integracja wielowymiarowych danych przestrzennych w dziedzinie archeologii”), Joanny Szymczak („Cięcie danych z geobazy za pomocą wprowadzonego wzorca przy wykorzystaniu biblioteki ArcPy w ArcGIS”) oraz Karoliny Borkowskiej i Eweliny Szymańskiej („Zastosowanie ALS w tworzeniu modelu 3D kampusu Politechniki Warszawskiej”).

Kolejnym punktem programu były warsztaty, podczas których których przeważała tematyka kartograficzna. Do wyboru były zajęcia z firmami CARTO oraz HERE, podczas których po teoretycznym wstępie uczestnicy mogli w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Trzecią możliwością było poznanie hiszpańskiej orografii poprzez testowanie różnych gatunków wina.

Co roku zwieńczeniem tygodnia konferencji jest główne spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, w którym udział biorą wszystkie uczelnie zrzeszone w IGSO oraz kandydaci zgłaszający chęć przystąpienia do organizacji. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji zeszłorocznych gospodarzy – studentów z Uniwersytetu w Zagrzebiu. Następnie tegoroczni organizatorzy wręczyli wszystkim uczestnikom podziękowania, a także drobne upominki tym, którzy w IGSM wzięli udział co najmniej pięciokrotnie. Częścią spotkania szczególnie istotną dla polskich uczestników była prezentacja przyszłorocznych organizatorów – studentów z Politechniki Warszawskiej. Mieli oni okazję przedstawić sprawozdanie z obecnego przebiegu przygotowań oraz plany na nadchodzący rok akademicki. Raport polskich studentów został jednogłośnie zaakceptowany przez całe zgromadzone IGSO.

Tydzień spędzony w Walencji pozwolił nam naładować baterie na cały nadchodzący rok. Mimo napiętego harmonogramu mieliśmy wiele okazji do rozmów i wymiany poglądów z innymi uczestnikami, nawiązania nowych przyjaźni i kontaktów, a także do zwiedzania, wypoczynku i integracji w gronie studentów studiów geodezyjno-geoinformatycznych z całej Europy.

Z głowami pełnymi pomysłów i chęci do działania nie możemy doczekać się przyszłorocznej konferencji, podczas której w Warszawie gościć będziemy studentów z całej Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *