Geoida na IGSM 2017

Geoida na IGSM w Zagrzebiu

Jubileuszowa 30. edycja Międzynarodowej Konferencji Studentów Geodezji dobiegła końca. Dzięki tegorocznym organizatorom z Uniwersytetu w Zagrzebiu w dniach 25.06-1.07 ponad 150 uczestników (studentów i seniorów) miało okazję brać udział w aktywnościach zarówno naukowych, jak i kulturalnych, a także zasmakować życia w słonecznej stolicy Chorwacji. Jak co roku IGSM zgromadził przedstawicieli kilkunastu narodowości. Największą frekwencją mogły się poszczycić Niemcy i Polska.

Polskimi reprezentantami byli studenci ze Stowarzyszenia Studentów WGiK Politechniki Warszawskiej GEOIDA, z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji (IGSM) jest corocznym wydarzeniem zrzeszającym studentów i absolwentów europejskich uczelni działających w obszarze geodezji, kartografii, geomatyki i geoinformatyki. Nad prawidłową organizacją konferencji czuwa powstała w 1994 roku Międzynarodowa Organizacja Studentów Geodezji (IGSO), która zrzesza obecnie prawie 100 uniwersytetów z całej Europy. Cykliczne organizowanie IGSM promuje działalność naukową w dziedzinie geodezji, kartografii i geoinformatyki oraz umożliwia integrację branżowego środowisko akademickiego, a także pozwala na nawiązywanie nowych, międzynarodowych kontaktów i wymianę doświadczeń, co znacznie ułatwia późniejsze wejście studentów na rynek pracy.

Gospodarzem tegorocznej konferencji był Wydział Geodezji Uniwersytetu w Zagrzebiu. Jest to najstarszy uniwersytet w południowo-wschodniej Europie, w tym także w całej Chorwacji. Powstał w połowie XVII w., intensywnie rozszerzał swoją działalność i dziś składa się już z prawie 30 wydziałów nauk humanistycznych, artystycznych i technicznych.

Po krótkich słowach wstępu wygłoszonych przez organizatorów, nadszedł czas na rozpoczęcie konferencji. Tradycyjnie było to stuknięcie drewnianym młotkiem, którego dźwięk oficjalnie otworzył tegoroczny International Geodetic Student Meeting. Owocnej konferencji i niezapomnianego pobytu w stolicy Chorwacji życzył w swoim wystąpieniu rektor Uniwersytetu w Zagrzebiu, prof. dr Damir Boras. Następnie głos przekazano przedstawicielom sponsorów, którzy kolejno prezentowali działalność swoich firm i ich aktualnie prowadzone projekty.

Mimo napiętego harmonogramu nie zabrakło również zwiedzania. Uczestnicy otrzymali mapy z najważniejszymi miejscami w Zagrzebiu wraz z ich krótką historią i ruszyli na grę terenową zaplanowana w formie spaceru. Przy niektórych zabytkach na zwiedzających czekały tematyczne zadania do wykonania (np. przenoszenie na czas wody ze źródła, od którego według legendy pochodzi nazwa miasta). Duże zainteresowanie wzbudziła również wycieczka do Muzeum Techniki im. Nikola Tesli, gdzie studenci mogli zapoznać się z biografią tego niezwykłego wynalazcy.

Tradycyjnym punktem programu, którego i tym razem nie mogło zabraknąć, był International Evening. Wieczór spędzony na próbowaniu regionalnych przysmaków od zawsze cieszył się sympatią uczestników. Tak było i tym razem. Stoły bogato zastawione charakterystycznymi dla danego kraju potrawami przyciągały do siebie tłumy. Tego wieczoru można było spróbować chorwackiego ajwaru, austriackich serów, niemieckiego piwa, czy bałkańskiej rakiji. Jak co roku polski stół również cieszył się sporą popularnością. Chleb ze smalcem, swojska kiełbasa, górskie oscypki, szarlotka, czy domowej roboty alkohole zyskały tego wieczoru kolejnych fanów. Była to niesamowita okazja nie tylko do spróbowania specjałów kulinarnych innych państw, ale również do wymiany kulturowej i poznania zwyczajów innych narodowości (jak chociażby różnorodne stroje regionalne, które niektórzy uczestnicy co roku przywożą specjalnie na tę okazję).

Jednym z najważniejszych aspektów Międzynarodowej Konferencji Studentów Geodezji jest sposobność do zaprezentowania badań i projektów naukowych uczestników. Efekty swoich prac studenci mogli przedstawić w formie referatu lub posteru. Tematy referatów były bardzo zróżnicowane. Słuchacze mogli dowiedzieć się m. in. o fotogrametrii niskiego pułapu w rolnictwie, czy alternatywnym wykorzystaniu systemów GIS. Jedyny referat prezentowany przez studenta polskiej uczelni dotyczył projektu studenckiego satelity PW-SAT2 i szerokim zagadnieniu jego pozycjonowania. Jako najlepszy uznany został referat wygłoszony przez reprezentanta Serbii, Igora Ruskovskiego. Przybliżył on publiczności swoją pracę pt. „Application of GPR technology in detecting heating system pipeline”. Sesja posterowa została w zdecydowanej większości zdominowana przez polskich studentów. Zaprezentowane zostały projekty dotyczące m.in. wirtualnych prezentacji, skaningu laserowego, czy aplikacji geoinformatycznej. Głosowanie publiczności wyłoniło zwycięzcę, którym został student Wojskowej Akademii Technicznej, Krzysztof Pepłoński, z projektem pt. „GeodSim – a land surveyor simulator”.

Część konferencji poświęcona została części dydaktycznej. Studenci mogli według własnych preferencji wybrać interesującą ich dziedzinę, a organizatorzy na tej podstawie podzielili uczestników na grupy projektowe. Jeden z warsztatów przybliżył uczestnikom konferencji technologię SLAM (ang. Simultaneous Localization and Mapping), która zakłada tworzenie i mapowanie przestrzenne otoczenia wokół urządzenia pomiarowego oraz aktualizację modelu w czasie rzeczywistym. Aby uprościć zagadnienie prowadzący (po krótkim wprowadzeniu teoretycznym) przygotowali zestaw przedmiotów, dla których uczestnicy warsztatów musieli wykonać szereg pokrywających się zdjęć. Następnie po ich zaimportowaniu do oprogramowania VisualFSM możliwe było wygenerowanie modelu 3D, który został następnie dopracowany w programie MeshLab. Z kolei miłośnicy kartografii mogli sprawdzić swoje umiejętności w praktyce tworząc za pomocą open source’owego oprogramowania QGIS wieloskalową mapę wybranego przez siebie miasta na podstawie otwartych danych przestrzennych i selekcji zaimportowanych danych za pomocą odpowiednich kwerend.

Podsumowaniem tygodnia konferencji było Zgromadzenie Walne – General Assembly, podczas którego przedstawiono i przedyskutowano wszelkie sprawy formalne dotyczące całej społeczności IGSO. Zaprezentowano podsumowanie finansowe IGSM 2016 z Monachium oraz wstępne rozliczenie IGSM 2017. Gospodarze IGSM 2018 w Walencji przedstawili krótką wizytówkę swojego miasta, a także zaprezentowali swoje plany na przyszłoroczną konferencję. Wszystkie prezentacje zostały zaopiniowane i zaakceptowane maksymalną liczbą głosów. Kolejnym ważnym punktem Zgromadzenia Walnego jest wybór uczelni, która podejmie się organizacji IGSM za dwa lata. Tegoroczna edycja i pod tym względem była wyjątkowa, ponieważ swoją kandydaturę zgłosiły aż trzy uniwersytety. O organizację IGSM 2019 ubiegały się Politechnika Warszawska, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze oraz Uniwersytet w Lizbonie. Wszyscy kandydaci przedstawili kolejno przygotowane wcześniej prezentacje dotyczące swojego kraju, uczelni oraz pomysłów na organizację konferencji, a następnie w jawnym głosowaniu wybrano zwycięzcę. Zdecydowaną większością głosów wygrało Stowarzyszenie Studentów WGiK PW GEOIDA i dzięki temu już za dwa lata Politechnika Warszawska gościć będzie w Warszawie przedstawicieli tak wielu europejskich uczelni. Wybór daty również nie jest przypadkowy. Geoida utworzona została w 1994 roku w związku z organizacją w Warszawie IGSM 1995, co oznacza, że wraz z International Geodetic Student Meeting obchodzić będziemy również 25-lecie Stowarzyszenia.

Dziękujemy tegorocznym gospodarzom z Uniwersytetu w Zagrzebiu za gościnne przyjęcie i organizację tak wielu aktywności dydaktycznych i kulturalnych. Przyszłoroczna Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji odbędzie się w dniach 23-29.06.2018 w Walencji, w Hiszpanii. Już teraz polecamy śledzić przygotowania do konferencji (FB: IGSM 2018 Valencia) oraz w imieniu organizatorów serdecznie zachęcamy do wzięcia w niej udziału. Z niecierpliwością czekamy również na rok 2019, kiedy to w Warszawie gościć będziemy tak wielu wspaniałych studentów z całej Europy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *