Wdrożenie programu Fabspace 2.0

Fabspace 2.0

 

 

Koordynator: Paulina Ściana

Opis projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie relacji i współpracy pomiędzy uniwersytetami, przemysłem, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim. FabSpace spełnia rolę laboratorium, zapewniającego dostęp do szeregu danych (w tym danych przestrzennych, danych satelitarnych), platformy FabSpace (https://fabspace.opegieka.pl), do otwartego oprogramowania i narzędzi do obróbki danych, w celu opracowania nowych aplikacji. FabSpace to miejsce do wspólnej pracy w zakresie innowacji opartych na danych przestrzennych. Oferta laboratorium skierowana jest głównie do studentów, naukowców, ale również do podmiotów zewnętrznych. Przygotowane ćwiczenia dostosowane są do różnego stopnia zaawansowania użytkowników do pracy z danymi satelitarnymi.

W ramach projektu zbierane są od zewnętrznych interesariuszy, branż i firm, wyzwania oraz problemy, które następnie użytkownicy laboratorium FabSpace spróbują rozwiązać, stworzyć nowe aplikacje, mając na uwadze główny cel projektu, jakim jest wykorzystanie danych przestrzennych oraz danych satelitarnych. Wyzwania zbierane są pośród firm/instytucji znajdujących się na terenie państw biorących udział w projekcie, podobne laboratoria powstały również we Francji, Niemczech, Grecji, Belgii i Włoszech. Poprzez forum studenci ze wszystkich państw moją możliwość konsultowania pomysłów i rozwiązywania wspólnych problemów.

Pomieszczenie wyposażone jest w 5 komputerów stacjonarnych, 3 laptopy, 2 tablety oraz 2 iPad Mini. Stacje posiadają niezbędne parametry do pracy z danymi satelitarnymi oraz oprogramowanie niezbędne do ich opracowywania i analiz.

W ramach projektu organizowane są konkursy oraz wydarzenia promujące projekt oraz możliwości zastosowań danych satelitarnych. Najbliższe wydarzenia to pierwszy konkurs lokalny, którego zwycięzcy w nagrodę otrzymają miesięczny bootcamp. Są już również dostępne informacje odnośnie konkursu europejskiego ImageCLEF2017. Projekt jest wynikiem współpracy firmy OPEGIEKA oraz Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Więcej o projekcie:  https://www.fabspace.eu/ oraz https://www.facebook.com/fabspaceworld/

 

Osiągnięcia:

Geoida zgłosiła swój udział w konkursie na poziomie europejskim ImageCLEF2017, którego finał ma miejsce w Dublinie 11-14.09.2017r. W ramach projektu studenci na podstawie m.in. zobrazowań Sentinel mają za zadanie oszacować liczbę mieszkańców oraz budynków w dwóch miejscach na terenie państw: Zambia, Uganda. Celem konkursu jest wyłonienie szybkiego sposobu szacowania populacji w danym miejscu np. dla organizacji pozarządowych, które muszą oszacować liczbę ludności miejscowej jak najdokładniej przed podjęciem jakiejkolwiek akcji ratunkowej lub działań humanitarnych.

Więcej informacji: http://www.imageclef.org/2017/remote

W czasie VII Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych w dniach 1-2.04.2017 zostanie zaprezentowane jedno z ćwiczeniowych wyzwań FabSpace: wyznaczenie potencjalnych miejsc występowania rekinów wokół wyspy Reunion na podstawie obrazów Landsat-8. Analiza łączy dane dotyczące miejsc wcześniejszych ataków rekinów oraz miejsc wyznaczonych z satelitów, ma dostarczyć informacji dla surferów o potencjalnych miejscach występowania rekinów w przeszłości.

 

Okres realizacji: marzec 2016 – luty 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *