Delegat do Parlamentu Studentów
Politechniki Warszawskiej


JOANNA CERANKA

Delegat do Komisji Programowych SSPW

MIKOŁAJ NOWAK
Komisja Kultury

PATRYCJA PIETRZKOWSKA
Komisja Promocji i Współpracy Zewnętrznej

KAROLINA DELEKTA
Komisja Finansowo-Gospodarcza

PIOTR MAZUR
Komisja Sportu i Turystyki

MAGDALENA STĘPIEŃ
Komisja Dydaktyczna

MARLENA KRAJZA
Komisja Zagraniczna