Analiza poziomu wody w Czorsztynie

Analiza wpływu zmian poziomu wody zbiornika retencyjnego w Czorsztynie na wartości poprawek grawimetrycznych

 

Opiekun naukowy: dr inż. Janusz Walo 

Głównym celem projektu było stworzenie numerycznego modelu wysokości dna zbiornika retencyjnego zapory wodnej w Czorsztynie w oparciu o pomiary batymetryczne z wykorzystaniem cyfrowej echosondy ultradźwiękowej oraz odbiorników satelitarnych GPS. Numeryczny model wysokości dna wraz z informacją o poziomie wody w zbiorniku pozwolił na obliczenie poprawek grawimetrycznych do obserwacji geodezyjnych.

Do realizacji projektu wykorzystano program napisany przez dyplomatkę Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, który służy do obliczania wartości poprawek grawimetrycznych wynikających z rozkładu mas topograficznych otaczających punkt (w tym zmianą rozkładu mas wywołaną zmiana poziomu wody w Jeziorze Czorsztyńskim). Wykorzystanie wyznaczonych w ten sposób poprawek grawimetrycznych może zwiększyć dokładności wyników pomiarów niwelacji geometrycznej oraz pomiarów grawimetrycznych realizowanych w ramach badań geodynamicznych na obszarze Pienińskiego Pasa Skałkowego.

W ramach projektu odbył się również obóz naukowy, podczas którego wykonano eksperyment pomiarowy, którego celem było przetestowanie technologii synchronicznej niwelacji trygonometrycznej na potrzeby przeniesienie wysokości przez Zalew Czorsztyński. Podczas dwóch dni pomiarowych wykonano serię quasi‑ciągłych obserwacji niwelacji trygonometrycznej.

W czasie trwania obozu naukowego wykonano również niwelację odcinka „Wieś Niedzica – Zapora – Zamek Niedzica” metodą kodowej niwelacji geometrycznej. Wyznaczono przewyższenia na pięciu odcinkach niwelacyjnych, a uzyskane wyniki porównano z obserwacjami z lat ubiegłych. Uzyskane wyniki potwierdzają tendencję zmian wartości przewyższeń zaobserwowanych w latach 2001 oraz 2002.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *