Innowacyjne podejście do projektów naukowych B.E.N.G.

B.E.N.G.

Koordynator: Michał Rabiński

Osoby realizujące projekt:

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

Opis projektu:

Projekt B.E.N.G. powstał w celu opracowania nowatorskich pomysłów na projekty naukowe z dziedziny geodezji, kartografii oraz geoinformatyki, mających potencjał do wdrożenia w rynek i przekształcenia w produkty powszechnego wykorzystania. Szczególną uwagę poświęcono aspektowi komercyjno – biznesowemu. Projekt zakłada opracowanie pomysłów zarówno z wykorzystaniem w nowy, innowacyjny sposób rozwiązań znanych, jak i tych zakładających wytworzenie własnych narzędzi oraz technologii do rozwiązania konkretnego problemu, stanowiącego wyzwanie na dużą skalę. Oprócz opracowywania koncepcji nowych produktów, istotnych czynnikiem jest zgłębianie wiedzy dotyczącej najnowszych trendów gospodarki np. realizowanie wymagań, które stawiają Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Osiągnięcia:

W początkowym okresie zebrane zostały źródła wiedzy, publikacje oraz aktualności. W efekcie stworzona została pokaźna baza rzetelnych i sprawdzonych źródeł, która posłużyła jako podstawa do czerpania inspiracji na konkretny pomysł. Każdy z uczestników projektu poszukiwał interesujących informacji i analizował, jak zdobytą wiedzę przełożyć na projekt naukowy. Następnie członkowie grupy tworzyli własne, gotowe pomysły na projekt, analizując je pod takimi względami jak innowacyjność, koszt i czas wykonania, możliwości komercjalizacji oraz przydatność realizacji danej koncepcji. Po dyskusji na temat każdego z pomysłów wybrano te najlepiej spełniające powyższe kryteria. Efektem dotychczasowego działania projektu jest powstanie, wyselekcjonowanie i dopracowanie kilku pomysłów, które będą potencjalnie realizowane w najbliższej przyszłości.

Okres realizacji: marzec 2016 – obecnie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *