Badanie jeziora Rożnowskiego i obszarów przyległych

Opracowanie numerycznego modelu dna zbiornika wodnego i numerycznego modelu terenu obszarów przyległych na podstawie danych wieloczasowych w celu wspomagania zarządzania zbiornikami zaporowymi na przykładzie Jeziora Rożnowskiego

 

Koordynator: Arkadiusz Skoczylas

Osoby realizujące projekt: Arkadiusz Skoczylas, Anna Irska, Karolina Kamińska, Justyna Kamoda, Przemysław Kapeluszny, Monika Kwiatkowska, Cezary Sosnowski, Paweł Wójcik

Opiekun naukowy: dr inż. Krzysztof Bakuła

Opis projektu:

Do efektywnego zarządzania zbiornikami zaporowymi potrzebne są zbiory danych przestrzennych. Dzięki systemowi do pomiarów batymetrycznych została utworzona aktualna mapa batymetryczna oraz model 3D zbiornika wodnego, a także produkty pochodne (np. przekroje dna zbiornika wodnego). W projekcie zostały wykorzystane również dane pochodzące z lotniczego skanowania laserowego (ALS) z projektu ISOK. Dzięki integracji wyżej wymienionych danych oraz wykorzystaniu programów do ich przetwarzania i wizualizacji, wygenerowano produkty służące opracowaniu scenariuszy w celu zarządzania zbiornikiem wodnym. Dodatkowo dzięki pozyskaniu danych archiwalnych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (archiwalne zdjęcia lotnicze) oraz archiwalnym mapom batymetrycznym zostały wygenerowane modele dna zbiornika z lat poprzednich, a także wizualizacje krajobrazu zmienionego w ostatnich latach. Dzięki temu można śledzić jak na przestrzeni lat zmienia się dno i krajobraz okolic Jeziora Rożnowskiego i ocenić wpływ, jaki na środowisko naturalne mają zbiorniki zaporowe. Przy interdyscyplinarnym podejściu do zagadnienia, projekt niesie ze sobą wiele korzyści dla środowiska naturalnego, czy też ludzkiego zdrowia i życia. Sądzimy również, że zaproponowane podejście pozwoli na racjonalne oraz efektywne wspomaganie zarządzania wielozadaniowym zbiornikiem zaporowym. Produkty końcowe stanowią bazę, zawierającą ogromną ilość danych, dzięki którym tworzyć można kolejne opracowania dotyczące pracy zbiornika, w postaci animacji czy wizualizacji. Umożliwiają one uzyskanie aktualnych analiz, pozwalających na włączenie systemów ostrzegawczych i zapobieżenie ewentualnej katastrofie w sytuacji przekroczenia wartości granicznych.

Osiągnięcia:

Analizy zmian krajobrazu z wykorzystaniem zaawansowanych technik fotogrametrycznych i teledetekcyjnych nie są powszechnie stosowane. Współczesne opracowania fotogrametryczne i teledetekcyjne pozwalają z powodzeniem wykonać wymienione wyżej analizy, m.in. bazując na danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego i dopasowania obrazów (np. zdjęć lotniczych) dających trójwymiarowe chmury punktów. Pomiary batymetryczne zbiorników wodnych są w Polsce wykonywane, lecz tylko na wybranych zbiornikach. Często są to pomiary niecykliczne. Nie wykonuje się również analiz porównawczych w kontekście trójwymiarowych prezentacji zmian czasowych. Osiągnięcie zamierzonych celów projektu może przyczynić się do wykorzystania technik geodezyjnych przez specjalistów z innych dziedzin nauki, co wymiernie przyczyni się do popularyzacji geodezyjnych technik pomiarowych.

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2016r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *